دوشنبه 5 مهر 1400  |  English  |   |   | 
      

اولین کنفرانس ملی روشهای محاسباتی در ریاضی شیمی و بیولوژی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات تا هجدهم اسفند 1394 تمدید شد ...آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات: 1 اسفند 1394
تاریخ اعلام پذیرش مقالات: 10 اسفند 1394
آخرین مهلت ثبت نام: 15اسفند 1394
شروع کنفرانس: 20 اسفند 1394