دوشنبه 5 مهر 1400  |  English  |   |   | 
      

اولین کنفرانس ملی روشهای محاسباتی در ریاضی شیمی و بیولوژی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
سخنرانان مدعو

 

سخنرانان مدعو


  • حمزه اسماء (دانشگاه تربیت مدرس، ایران(
  • حیدری عباس (دانشگاه صنعتی اراک، ایران(
  • شفیعی فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران(
  • کاتونا گیولا (دانشگاه ب ام ای بوداپست، مجارستان(
  • کاتونا گیولا گابور (موسسه پژوهشی رینی بوداپست، مجارستان(
  • آلیان برتو (از کشور فرانسه (