دوشنبه 5 مهر 1400  |  English  |   |   | 
      

اولین کنفرانس ملی روشهای محاسباتی در ریاضی شیمی و بیولوژی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
نحوه تهیه پوستر
 

نویسنده محترم، که مقاله شما به صورت پوستر در همایش مورد پذیرش نهایی قرار گرفته فایل نمونه پیشنهادی زیر را دریافت نموده و مطابق آن پوستر خود را آماده نمایند. لازم به ذکر است مولفین مجازند بر حسب نیاز و یا طبق سلیقه خود رنگ و قلم و جاگذاری مطالب را تغییر دهند و در صورت کم بودن جا می توانند قسمت منابع را حذف نمایند. لازم به ذکر است قرار دادن عنوان همایش در بالای پوستر الزامی است و همچنین ابعاد پوستر باید 59 (عرض) در 84 سانتیمتر (ارتفاع) باشد.  بعد از طراحی در کاغذ(A1 (59 84 پرینت نموده در یک نسخه و در زمان برپایی همایش در جایگاه مشخص شده روی دیوار با برچسب نام و نام خانوادگی و عنوان مقاله نصب می نمایید ابزار لازم جهت نصب پوستر در زمان برپایی همایش موجود است.
لازم به ذکر است گواهی ارایه مقاله به عزیزانی داده می شود که پوستر خود را نصب نمایند اما این امکان فراهم شده است عزیزانی که امکان حضور در زمان همایش را ندارند پوستر چاپ شده خود را به دفتر همایش حداقل یک روز قبل از برپایی همایش برسانند و تایید دریافت پوستر توسط کمیته اجرایی را دریافت نمایند، تا در زمان برپایی همایش پوستر شما توسط کمیته اجرایی جهت استفاده پژوهشگران محترم نصب گردد.