دوشنبه 5 مهر 1400  |  English  |   |   | 
      

اولین کنفرانس ملی روشهای محاسباتی در ریاضی شیمی و بیولوژی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
محورهای همایش
  •  نظریه گروه های شیمیایی
  • نظریه گرافهای شیمیایی
  • ترکیبات شیمیایی
  • کمومتریک
  • زیست شناسی محاسباتی
  • بیوانفورماتیک
  • علوم نانو
  • شیمی محاسباتی
  • نانو بیوتکنولوژی
  • طراحی و ساخت داروهای جدید