دوشنبه 5 مهر 1400  |  English  |   |   | 
      

اولین کنفرانس ملی روشهای محاسباتی در ریاضی شیمی و بیولوژی

 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
اعضای کمیته علمی همایش

   رئیس همایش : دکتر مجید گندمکار

     رئیس کمیته اجرایی : دکتر انوش اقدامی

     رئیس کمیته علمی : دکتر سیدعلیرضا اشرفی

اعضائ کمیته علمی ( اسامی به ترتیب حروف الفبا)

 ردیف

نام

نام خانوادگی

محل کار

مدرک

مرتبه علمی

1

سید علیرضا

اشرفی

دانشگاه کاشان، ایران

دکترای تخصصی

استاد

2

انوش

اقدامی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

3

محمدعلی

ایرانمنش

دانشگاه یزد، ایران

دکترای تخصصی

دانشیار

4

آلیان

برتو

 

 

 

5

عبدالرضا

پناهی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

6

فاطمه

تیموری

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

7

آرش

جباری

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

8

رامین

چراغعلی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

9

اسماء

حمزه

دانشگاه تربیت مدرس، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

10

محمد

حمیدی

دانشگاه پیام نور، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

11

عباس

حیدری

دانشگاه صنعتی اراک، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

12

بابک

دلنواز هاشملویان

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

دانشیار

13

ایشه

دلیک مادن

دانشگاه سلوک، ترکیه

دکترای تخصصی

استاد

14

بیژن

دواز

دانشگاه یزد، ایران

دکترای تخصصی

استاد

15

رحمت ا...

رحیمی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استاد

16

فاطمه

شفیعی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران

دکترای تخصصی

دانشیار

17

مهدی

عراقی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

18

غلامحسین

فتح تبار

دانشگاه کاشان، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

19

مرتضی

فغانی

دانشگاه پیام نور، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

20

سیامک

فیروزیان

دانشگاه پیام نور، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

21

اکبر

قائمی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

22

اعظم

قربانی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

23

مجتبی

قربانی

دانشگاه شهید رجایی، ایران

دکترای تخصصی

دانشیار

24

گیولا

کاتونا

دانشگاه ب ام ای بوداپست، مجارستان

دکترای تخصصی

دانشیار

25

گیولا گابور

کاتونا

موسسه پژوهشی رینی بوداپست، مجارستان

دکترای تخصصی

استاد

26

بهرام

کیوانی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

27

امیر

لقمان

دانشگاه پیام نور، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

28

محمدمجید

مجتهدی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استاد

29

علی

محبی

دانشگاه کاشان ، ایران

دکترای تخصصی

دانشیار

30

مژگان

مقرب

دانشگاه خلیج فارس، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

31

محسن

موسوی فتمه سری

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

استادیار

32

نیما

هاشمی قرمزی

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

دکترای تخصصی

مربی

33

زهرا

یاراحمدی

دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد، ایران

دکترای تخصصی

دانشیار

34

حسن

یوسفی آذری

دانشگاه تهران، ایران

دکترای تخصصی

استاد